Advokat Pär Rahmström

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 1992
Familje- och arvsrätt, socialrätt (LVU, LVM, ärenden enligt SOL)
Migrationsrätt, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.

Jurist åt Demensförbundet och Demensfonden.

Mobil: 070-746 49 77
E-post: par.rahmstrom@hedenstierna.se

 
Advokatfirman Hedenstierna AB, Birger Jarlsgatan 42, 114 29 Stockholm, Tel 08-611 75 30, Fax 08-611 75 35