Advokat Carl Hedenstierna

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 1982
Brottmål, familje- och arvsrätt.

Mobil: 070-742 70 20
E-post: carl.hedenstierna@hedenstierna.se

 
Advokatfirman Hedenstierna AB, Birger Jarlsgatan 42, 114 29 Stockholm, Tel 08-611 75 30, Fax 08-611 75 35