Välkommen till Hedenstiernas

Advokatfirman Hedenstierna påbörjade sin verksamhet år 1944. Under flera decennier var kontoret beläget på Drottninggatan 65 i Stockholm. 1998 Flyttade vi kontoret till Birger Jarlsgatan 42 och sedan oktober 2019 återfinns vi på Johannesfredsvägen 11A, Bromma. Advokatfirmans inriktning har under alla år varit att bistå både privatpersoner samt små och medelstora företag med såväl kvalificerad rådgivning som med tvistelösningar.

Allmän rättshjälp och rättsskydd förmedlas.

 
Advokatfirman Hedenstierna AB, Johannesfredsvägen 11A, 168 69 Bromma, Tel 08-611 75 30