Välkommen till Hedenstiernas

Advokatfirman Hedenstierna påbörjade sin verksamhet år 1944. Under flera decennier var kontoret beläget på Drottninggatan 65 i Stockholm. Sedan år 1998 har vi kontoret på Birger Jarlsgatan 42. Advokatfirmans inriktning har under alla år varit att bistå både privatpersoner samt små och medelstora företag med såväl kvalificerad rådgivning som med tvistelösningar.

Allmän rättshjälp och rättsskydd förmedlas.

 
Advokatfirman Hedenstierna AB, Birger Jarlsgatan 42, 114 29 Stockholm, Tel 08-611 75 30, Fax 08-611 75 35